Gymnasiebiblioteket

Gymnasiebiblioteket Gymnasiebiblioteket

Gymnasieelever på biblioteket

Bokinkast i byggnaden.

Öppet under skoltid endast för elever och lärare

Måndag: 10:00 - 13:00
Tisdag: 10:00 - 12:00
Torsdag: 10:00 - 13:00