Om biblioteken

Om våra bibliotek

Vår intention är att våra bibliotek ska vara stimulerande, demokratiska och kulturella mötesplatser utan trösklar där alla ska känna sig välkomna och uppleva glädjen att läsa.

Uppvidinge bibliotek är ett bibliotek med 6 ingångar.

Fem enheter är integrerade folk- och skolbibliotek, alla lokaliserade till respektive orts grundskola.

Den sjätte "dörren" är vår webbplats.

Samtliga biblioteksenheter är datoriserade och katalogen gemensam.

Biblioteken har god service till skola/barnomsorg.

I och med att vi har integrerade folk- och skolbibliotek innebär det att biblioteksverksamheten har två olika uppdrag, ett för allmänheten och ett för skolan.

Vårt uppdrag gentemot allmänheten är att ge vägledning och stöd vad gäller litteratur och information men även vara en kulturell mötesplats.

Vårt uppdrag gentemot skolan är att vara pedagogisk resurs - öppet för lärare och elever med stor tillgänglighet och stöd från fackutbildad personal vad gäller litteraturvägledning och informationskompetens.

 

Styrdokument

Bibliotekslagen

Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest

Vår biblioteksplan

Språk