Fjärrlåneansökan

Språk

Om fjärrlån

Behöver du litteratur för nöje, studier eller forskning som inte finns på våra bibliotek kan vi försöka låna in den från ett annat bibliotek i Sverige. Observera att visst material inte lånas ut på fjärrlån, t.ex. referenslitteratur, kurslitteratur och tidskrifter. Leveranstiden för ett fjärrlån varierar, men är normalt en till två veckor om boken är tillgänglig. Om boken är utlånad reserverar vi den. Tala alltid om det datum då boken inte längre är aktuell! När du beställer ett fjärrlån får du betala en reservationsavgift på 5kr/volym.