Läsa på annat sätt, lyssna, titta på och känna

Att lyssna på

DAISY-talböcker

Du som har svårt att läsa får låna DAISY-talböcker. De flesta nya talböcker finns inlästa på cd-romskiva (DAISY-talbok). DC-romskivan läser du med en särskild spelare eller i dator med ett särskilt läsprogram för DAISY-talböcker.

Bok och talbok

Du kan låna den tryckta boken tillsammans med en inläsningen av texten på DAISY-talbok.

Ljudböcker

Inlästa böcker på CD får lånas av alla.

Lästräningsböcker

Tillsammans med den tryckta boken finns en DAISY-talbok med inläsning av texten. Det finns två läshastigheter, långsam och normal. Det finns både berättelseböcker och faktaböcker.

 

Att titta på

Teckenspråk

Video med sagor och berättelser på teckenspråk för dem som har hörselskador.

Tecken som stöd

Böcker med vanlig text och bilder på tecken.

 

Att känna på

Taktila bilderböcker

Bilderböcker där man med hjälp av händerna känner vad som finns på boksidan.

Punktskrift

Bokstäver som är punkter läser man med fingrarna. Interfolierade böcker har vanliga bilder och punktskrift på genomskinliga sidor.

 

Lättlästa böcker

Böcker med lättläst text. En del har många bilder.

 

Egen nedladdning av DAISY

Egen nedladdning är en tjänst för dig som lånar DAISY-talböcker. Med "Egen nedladdning" kan du själv ladda ned talböcker direkt från Myndighetens för tillgängliga mediers, MTM:s, webbkatalog Legimus. Legimus är också namnet på MTM:s app som du kan använda för att ladda ner och läsa talböcker.

Barnens Legimus

Legimus är Myndighetens för tillgängliga mediers, MTM:s, bibliotek. I Legimus hittar du också barnens egna sidor där du kan söka efter och låna barnböcker. Du kan få boktips och själv tipsa om böcker.

Språk